Aksidan Avoka & Aksidan Avoka nan Coral Springs

Ou te blese nan yon aksidan nan Coral Springs, epi yo kap chèche yon avoka aksidan? Èske ou kap chèche yon konpayi lwa ki gen manm pèsonèl ki pale lang ou a? Si se sa, tanpri rele Biwo Drucker Lwa jounen jodi a nan 954-755-2120. De asistan nan biwo nou an, Barbara Faustin ak Melissa Jean Phillipe, pale kreyòl ak franse. Nou ofri yon konsiltasyon flater nan viktim aksidan nou yo ak sèlman chaje yon frè si nou jwenn lajan pou ou. Konsantre nou an se sou atansyon pèsonèl epi nou kwè nan transparans ak kliyan nou yo. Se biwo satelit nou nan Coral Springs sitiye sou University Drive toupre Sawgrass Expressway la. Nou okipe tout kalite ka aksidan. Nou rankontre ak kliyan yo nan biwo Coral Springs satelit nou an oswa nan kay kliyan an, nan kote travay kliyan an, nan lopital la oswa menm nan biwo doktè kliyan nou an an, si sa ki pi pratik. Nou ede kliyan nou yo jwenn machin yo fiks nan pwosesis reklamasyon asirans lè yo patisipe nan yon aksidan machin. Ou ka rive jwenn nou nan 954-755-2120.